Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6152 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz