Intel® Xeon® Gold 6126T Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6126T Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6126T Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz