Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

60.375.000đ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6136 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz