Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

37.635.000đ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6128 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz