Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G5119T Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 5119T Processor 19.25M Cache, 1.90 GHz