Server


Máy chủ (server) là một thiết bị phần cứng chấp nhận và đáp ứng các yêu cầu được thực hiện qua mạng, thiết bị thực hiện yêu cầu và nhận được phản hồi từ máy chủ, được gọi là máy khách (mô hình client-server). Máy chủ có thể cung cấp các chức năng khác nhau, thường được gọi là “dịch vụ”, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu hoặc tài nguyên giữa nhiều khách hàng hoặc thực hiện tính toán cho khách hàng. Một máy chủ có thể phục vụ nhiều khách hàng và một khách hàng có thể sử dụng nhiều máy chủ. Một tiến trình máy khách có thể chạy trên cùng một thiết bị hoặc có thể kết nối qua mạng với một máy chủ trên một thiết bị khác.

  • Máy chủ điển hình là máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ tập tin, máy chủ email, máy chủ in, máy chủ web, máy chủ game và máy chủ ứng dụng.
  • Các hãng sản xuất máy chủ nổi tiếng trên thế giới hiện nay như Dell EMC, HPE, Lenovo, Supermicro, Intel, Fujitsu.

Máy Chủ Toàn Cầu là đơn vị cung cấp máy chủ chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết các máy chủ (server) đều được cung cấp từ những thương hiệu uy tín, sản phẩm mới 100% nguyên phụ kiện, đảm bảo sản phẩm chính hãng, chất lượng.