Server

Máy chủ (server) là một máy tính hoặc một thiết bị phần cứng gửi dữ liệu và thông tin đến các máy tính và người dùng khác. Thiết bị nhận yêu cầu và phản hồi từ máy chủ được gọi là máy khách. (mô hình client-server). Máy chủ cung cấp các chức năng khác nhau chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu, tài nguyên giữa nhiều máy tính hoặc thực hiện tính toán cho máy khách. Một máy chủ có thể phục vụ nhiều máy khách và một máy khách có thể sử dụng nhiều máy chủ. Máy chủ điển hình là máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ tập tin, máy chủ email, máy chủ in, máy chủ web, máy chủ game và máy chủ ứng dụng.

Máy Chủ Toàn Cầu là đơn vị cung cấp máy chủ chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết các máy chủ (server) đều được cung cấp từ những thương hiệu uy tín, sản phẩm mới 100% nguyên phụ kiện, đảm bảo sản phẩm chính hãng, chất lượng.