Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6146 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz