Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz

Liên hệ

Nhà sản xuất: Intel
Mã sản phẩm: G6146 Danh mục:

Thông tin chi tiết

Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz