Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6150 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz