Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

25.530.000đ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G5115 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz