Intel® Xeon® Gold 6144 Processor 24.75M Cache, 3.50 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6144 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6144 Processor 24.75M Cache, 3.50 GHz