Intel® Xeon® Gold 6138T Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6138T Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6138T Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz