Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G5120T Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 5120T Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz