System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 94Y6669

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: IBM
  • Mã sản phẩm: 94Y6669 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    94Y6669 System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply For x3650M4