460W Redundant Power Supply Unit with 80+ certified 94Y6236

Liên hệ

Nhà sản xuất: IBM
Mã sản phẩm: 94Y6236 Danh mục:

Thông tin chi tiết

94Y6236 460W Redundant Power Supply Unit with 80+ certified For x3250M5