IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply 94Y5973

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: IBM
  • Mã sản phẩm: 94Y5973 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    94Y5973 IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply For x3500M4