IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply 94Y5974

Liên hệ

Nhà sản xuất: IBM
Mã sản phẩm: 94Y5974 Danh mục:

Thông tin chi tiết

94Y5974 IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply For x3500M4