Card Dell SAS 12Gbps HBA External Controller (not include SAS Cable)

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Dell EMC
  • Mã sản phẩm: DHBA Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Card Dell SAS 12Gbps HBA External Controller (not include SAS Cable)