Card Dell SAS 12Gbps HBA External Controller (not include SAS Cable)

Liên hệ

Nhà sản xuất: Dell EMC
Mã sản phẩm: DHBA Danh mục:

Thông tin chi tiết

Card Dell SAS 12Gbps HBA External Controller (not include SAS Cable)