Card Raid Dell PERC H200 6Gb/s SAS Supports RAID levels 0/1/10

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Dell EMC
  • Mã sản phẩm: H200 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Card Raid Dell PERC H200 6Gb/s SAS Supports RAID levels 0/1/10