01CV760 QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA

18.700.000đ

  • Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
  • Nhà sản xuất: IBM
  • Mã sản phẩm: 01CV760 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    01CV760 QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA