Emulex 8Gb FC Single-port HBA 42D0485

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: IBM
  • Mã sản phẩm: 42D0485 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    42D0485 Emulex 8Gb FC Single-port HBA