Emulex 8Gb FC Single-port HBA 42D0485

Liên hệ

Nhà sản xuất: IBM
Mã sản phẩm: 42D0485 Danh mục:

Thông tin chi tiết

42D0485 Emulex 8Gb FC Single-port HBA