Intel® Xeon® Silver 4116T Processor 16.5M cache, 2.10 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: S4116T Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Silver 4116T Processor 16.5M cache, 2.10 GHz