Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: S4114T Danh mục:

    Thông tin sản phẩm

    Intel® Xeon® Silver 4114T Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz