European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M) 39Y7917

Liên hệ

Nhà sản xuất: IBM
Mã sản phẩm: 39Y7917 Danh mục:

Thông tin chi tiết

39Y7917 – European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M) for x3500M5