European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M) 39Y7917

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: IBM
  • Mã sản phẩm: 39Y7917 Danh mục:

    Thông tin sản phẩm

    39Y7917 – European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M) for x3500M5