Thông tin sản phẩm

Module quang AJ716B HPE B-series 8Gb Shortwave Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver