Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: P8158 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz