Thông tin sản phẩm

Intel® SSD DC P3608 Series (4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)