IBM Tray 2.5in Caddy SAS SATA SSD for x3650 x3550 x3500 M3 M4 M5 44T2216

350.000đ

 • Nhà sản xuất: IBM
 • Mã sản phẩm: 44T2216 Danh mục:

  Thông tin chi tiết

  44T2216 IBM Tray 2.5in Caddy SAS SATA SSD for x3650 x3550 x3500 M3 M4 M5

  Compaitble with :
  IBM x3850 X5,  x3950 X5,
  x3650 M3 (7945), x3650 M2 (7947),
  x3550 M3 (7944), x3550 M2 (7946),
  x3500 M3 (7380), x3500 M2 (7839),
  x3400 M3 (7378/7379), x3400 M2 (7836,4193),
  x3250 M3 (4251, 4252), x3200M3 (7327, 7328)

  X3100 M4 Servers
  All xSeries M3 and M4 servers that use 2.5″ hotswap SAS/SATA drives
  Blade Center HS12 (1916, 8014, 8028)
  Blade Center HS22 (7870, 1936)

  System x3100 M5, System x3200 M3, System x3250 M3 M4 M5, System x3300 M4, System x3400 M2 M3, System x3500 M2 M3 M4, System x3530 M4, System x3550 M2 M3 M4, System x3650 M3 M4, System x3750 M4, System x3690 X5, System x3850 X5