SẢN PHẨM ĐÃ XEM

SẢN PHẨM MỚI

Synology Rail Kit RKS1314/RKM114

 • Nhà sản xuất: Synology
 • Tình trạng: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Rail Kit offers the following choices:

  Synology RKS1314 - Rail Kit Sliding
  Synology RKM114 - Rail Kit Mounted
 • Applied models:

  Synology RKS1314:
  • 16-series: RS18016xs+, RS2416(RP)+, RX1216sas
  • 15-series:RC18015xs+, RXD1215sas, RS815(RP)+, RS815, RX415
  • 14-series:RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2414(RP)+, RS814(RP)+, RS814, RX1214(RP)
  • 13-series:RS10613xs+, RS3413xs+, RX1213sas
  • 12-series:RS3412(RP)xs, RS2212(RP)+, RS812(RP)+, RS812
  • 11-series:RS3411(RP)xs, RS2211(RP)+, RS411, RX1211(RP)
  • 10-series:RS810(RP)+, RX410
  • 9-series :RS409(RP)+, RS409, RX4
  Synology RKM114:
  • 15-series:RC18015xs+, RS815(RP)+, RS815, RX415
  • 14-series:RS814(RP)+, RS814
  • 12-series:RS812(RP)+, RS812
  • 11-series:RS411
  • 10-series:RS810(RP)+, RX410
  • 9-series :RS409(RP)+, RS409, RX4

Technical specifications

Physical specifications for Synology RKS1314

   • Mount post width must be equal to or greater than 451mm
   • Panel width must be equal to or greater than 480mm
   • Cabinet depth: 680mm~910mm
   • Rack mounting holes must be square and at least 9.5mm x 9.5mm

Physical specifications for Synology RKM114

  • Mount post width must be equal to or greater than 451mm
  • Panel width must be equal to or greater than 480mm
  • Cabinet depth: 570mm~720 mm (for 13-series and earlier 1U models)
   Cabinet depth: 570mm~810mm (for 14-series and future 1U models)

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

 • Logo 1
 • Logo 4
 • Logo 5
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 6
 • Logo 7
 • Logo 8
 • Logo 9
 • Logo 10
TOP