SẢN PHẨM ĐÃ XEM

SẢN PHẨM MỚI

NVIDIA Quadro GV100 Sync

 • Nhà sản xuất: Nvidia
 • Tình trạng: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ

NVIDIA Quadro GV100 Sync

CUDA Cores       5120

Tensor Cores     640

Peak Double Precision FP64 Performance             7.9 TFLOPS

Peak Single Precision FP32 Performance               14.8 TFLOPS

Peak Half Precision FP16 Performance   29.6 TFLOPS

Peak Integer Operation (INT8) Performance       59.3 TFLOPS

Deep Learning TFLOPS   118.5 TFLOPS

GPU Memory    32 GB HBM2

Display Connectors         DP 1.4 (4) + DVI-D DL (1) + Stereo

Synchronized Displays per Quadro Sync II             16

Number of Quadro Sync II Boards Per System    2

Number of Synchronized Displays Per System    32

Quadro Sync II Connectors          2x RJ45 (Frame Lock) + BNC (Genlock)

MOSAIC Platform Support           Windows 10, 8.1, 8, 7, Linux

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

 • Logo 1
 • Logo 4
 • Logo 5
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 6
 • Logo 7
 • Logo 8
 • Logo 9
 • Logo 10
TOP