Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor 38.5M Cache, 2.10 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: P8176M Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor 38.5M Cache, 2.10 GHz