Intel® Xeon® Gold 6148F Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: G6148F Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Gold 6148F Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz