Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

4.328.000đ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm: B3104 Danh mục:

    Thông tin chi tiết

    Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz